Om oss

KAABS ger nytt liv åt skrot

Genom att återvinna stål- och metallskrot är KAABS en del av den cirkulära ekonomin och bidrar till en mer hållbar framtid för samhället i stort. Insamlat skrot kontrolleras, sorteras och bearbetas för att uppfylla stål- och metallverkens krav på kvalitet för att det så småningom ska kunna användas som återvunnen råvara till nya produkter.

KAABS utvinner metall ur bottenaska

Slaggrus är avfallsbranschens namn på förädlad bottenaska från förbränning av hushålls- och industriavfall i en rosterpanna. KAABS hanterar som underentreprenör till NSR ca 35 000 ton bottenaska per år från Öresundskrafts förbränningsanläggning i Vera Park. KAABS siktar och sorterar askan i olika fraktioner samt utvinner metaller med hjälp av bl.a. magnetseparation och virvelströmsseparation. Restprodukten, slaggruset, används idag inom NSRs område medan de olika metaller som utvunnits går till stål- och metallverk för att sedan bli återvunnen råvara till nya produkter.