Hållbarhet

Hållbarhet

KAABS Recycling AB är del av den Cirkulära ekonomin och vi har en ledande position genom en effektiv resurshantering där hållbarhetsfrågorna är integrerade i alla delar av vår verksamhet.

Vi utvecklar kostnadseffektiva lösningar och tar fullt ansvar för vårt sätt att göra affärer samt vår påverkan på människor och miljön i hela vår värdekedja ”.

Läs i sin helhet (PDF): GB Sustainability Report 2023